• 205 ربـاعی جدید از سنـایی کشف شد

    مصحح رباعیات سنایی از کشف 205 رباعی جدید در میان 25 نسخه خطی از اشعار این شاعر و عارف قرن ششم هجری که در دیگر آثار چاپ شده او تاکنون مشاهده نشده است، خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اشعار در کتاب مستقلی با نام "رباعیات سنایی" تا پایان تابستان امسال منتشر شود. 

  • شهـر هنر در بـرج میـلاد

    چهارمین جشنواره از جشنواره‌های تابستانی برج میلاد تهران «شهر هنر» است که از 18 تا 27 شهریورماه با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.

  • فردوسی ایرانی‌ترین ایرانی است!

    میرجلال الدین کزازی در نشستی در نمایشگاه کتاب مسکو گفت: شاهنامه فردوسی بزرگ‌ترین رزم‌نامه جهان است و نمونه های مشابهی در ادبیات روسی دارد که در این آثار، شخصیت‌هایی شبیه به رستم و زال نیز حضور دارند.