قوانین جدید اینستاگرام برای استفاده سایت‌ها از تصاویر

قوانین جدید اینستاگرام برای استفاده سایت‌ها از تصاویر

اینستاگرام احتمالا به ‌زودی از صاحبان وب‌سایت‌ها درخواست خواهد کرد که برای استفاده از تصاویر این شبکه اجتماعی در وب‌سایت خود از ناشران آن‌ها اجازه بگیرند.

پشتیبانی از زبان‌های راست به چپ در اینستاگرام

اینستاگرام، قابلیت پشتیبانی از زبان‌هایی از راست به چپ نوشته می‌شوند را اضافه کرده است. عربی، فارسی و عبری نخستین زبان‌هایی هستند که از این ویژگی برخوردارند و به جمع زبان‌های اینستاگرام اضافه می‌شوند.