۲۰ نکته کاربردی لینکدین برای کاربران ایرانی

لینکدین شبکه اجتماعی محبوب به خصوص در میان متخصصین مشاغل مختلف است و محیطی عموما تخصصی است که در آن کارفرماها و جویندگان کار با هم می توانند در ارتباط باشند.