آسیبی بـزرگ برای جنـگ

عکـاس پیشکسـوت معتقد است، وقتی اسناد تصویری و تاریخی یک دوره از بین برود، نسل آینده آن دوره را به‌درستی به یاد نخـواهد آورد و این بزرگترین آسیب است.

با نگاه حماسی عکس‌های متفاوت بگیرید

در اکثر نوشته‌ها و آموزش‌های عکاسی، غالبا به اثزگذاری تصاویر و عوامل موثر بر آن پرداخته می‌شود. اما گاهی اوقات دوست داریم از انجام کارهای معمولی جدا شویم و امور متفاوت را تجربه کنیم. عکاسی حماسی (Epic Photography) یکی از این تفاوت‌هاست. اینکه تصاویر را طوری نمایش دهیم که اندکی با واقعیت آن‌ها فرق داشته باشد. 

مقالات دیگر...