با نگاه حماسی عکس‌های متفاوت بگیرید

در اکثر نوشته‌ها و آموزش‌های عکاسی، غالبا به اثزگذاری تصاویر و عوامل موثر بر آن پرداخته می‌شود. اما گاهی اوقات دوست داریم از انجام کارهای معمولی جدا شویم و امور متفاوت را تجربه کنیم. عکاسی حماسی (Epic Photography) یکی از این تفاوت‌هاست. اینکه تصاویر را طوری نمایش دهیم که اندکی با واقعیت آن‌ها فرق داشته باشد.