استاد یدالله کابلی خوانساری

استاد یدالله کابلی خوانساری

وی شکسته نویس و خوشنویس معاصر ایرانی است. به گفته خود در خانواده‌ای ناآشنا با هنر به دنیا آمد و از سن کودکی و در مدرسه خوشنویسی را آغاز کرد. استاد یدالله کابلی خوانساری فعالیت‌های رسمی خوشنویسی خود را از سال ۱۳۴۷ آغاز و خط نستعلیق را حدود سه سال در نزد زنده یاد استاد سید حسن میرخانی آموخت.

رنگ هـا

 رنگ های متفـاوت این بلاگ به همراه اسکرین شـات های سایت اصـلی...