۹۹ درصد دستگاه‌های اندرویدی در معرض خطر

به‌ تازگی یک نوع حمله ویژه بر روی دستگاه‌های اندرویدی کشف شده است که تنها درصد کمی از دستگاه‌های فعلی جهان در برابر آن امنیت دارند.