کشف منظـومه ای با پنج سیاره

بی بی سی : ستاره شناسان یک منظومه با حداقل پنج سیاره را که دور ستاره ای بسیار شبیه به خورشید می گردند در فاصله 127 سال نوری کشف کرده اند.

دانشمندان در دانشگاه ژنو می گویند که این سیارات با سطحی سنگی و یخی، به نپتون شباهت دارند.

این اکتشاف نوید دهنده عصر تازه ای در جستجو برای یافتن سیارات در خارج از منظومه شمسی - موسوم به سیارات خارجی - است.

اکنون دانشمندان درحال جستجوی نه فقط کرات منفرد، بلکه منظومه های کامل سیاراتی که بتوانند مطالعه و تشریح کنند هستند.

این کشف با یک تلسکوپ بسیار حساس در رصدخانه جنوبی اروپایی در شیلی انجام شد.

دکتر کریستوف لوواس و تیم او با این تلسکوپ برای شش سال مشغول مطالعه ستاره مرکزی این منظومه بودند تا شاید شاهد جابجایی آن باشند؛ یعنی نشانه هایی از تکان خوردن آن در اثر قدرت جاذبه سیارات اطرافش.

این کشمکش ناشی از جاذبه، آشکار کرد که حداقل پنج سیاره، و شاید هم تا 7 سیاره، در اطراف آن می گردند.

به نظر می رسد در این منظومه هم مانند منظومه شمسی، فاصله سیارات از ستاره مرکزی الگویی عادی را دنبال می کند.

این کشف می تواند روشن کند که منظومه های پیچیده متشکل از سیارات چگونه تشکیل می شوند و حتی جایگاه کره ما در کیهان را نشان دهد.

 منبع

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت