• مراقب فروشگاه‌هاى اینترنتی جعلى باشید

    مجرمان، این وب‌سایت‌ها را مشابه ظاهر سایت‌هاى خوشنام یا با استفاده از نام سایت‌هاى خوشنام راه‌اندازى مى كنند. سپس از این وبسایت‌ها براى بدام انداختن مردمى كه بدنبال بهترین قیمت ممكن هستند استفاده مى‌كنند.