• مراقب فروشگاه‌هاى اینترنتی جعلى باشید

    مجرمان، این وب‌سایت‌ها را مشابه ظاهر سایت‌هاى خوشنام یا با استفاده از نام سایت‌هاى خوشنام راه‌اندازى مى كنند. سپس از این وبسایت‌ها براى بدام انداختن مردمى كه بدنبال بهترین قیمت ممكن هستند استفاده مى‌كنند.

  • نکات مهم برای حفظ امنیت خرید اینترنتی

    نکات مهم برای حفظ امنیت خرید اینترنتی

    عدم رعایت نکات امنیتی در خریدهای اینترنتی، اغلب اوقات باعث سوءاستفاده سودجویان سایبری می‌شود، بنابراین استفاده از این تکنولوژی نیازمند رعایت نکات امنیتی است که مانع سوءاستفاده کلاهبرداران اینترنتی خواهد شد.