• در باب حمایت ‌از پلتفرم‌های داخلی

    در باب حمایت ‌از پلتفرم‌های داخلی

    زمزمه‌های حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی، طی سال‌های گذشته مطرح بود، اما این موضوع زمانی شدت گرفت که چند سال پیش، یکی از پیام‌رسان‌های خارجی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد و همین موضوع لزوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را داغ کرد.

  • ویژگی جدید تبلیغ کانال‌ها در تلگرام

    ویژگی جدید تبلیغ کانال‌ها در تلگرام

    تلگرام به مسئولان کانال‌های مردمی کمک می‌کند تا از طریق پیام‌های حمایت شده، پس از پوشش هزینه‌های زیرساخت اصلی شرکت، درآمد کسب کنند.