• پایان کار سرویس گوگل ویدیو

    گوگل به کاربران اینترنتی هشدار داد که قصد دارد امکانات میزبانی فایل‌های ویدیویی در سرویس گوگل ویدیو را حذف کند.