• آسیبی بـزرگ برای جنـگ

    عکـاس پیشکسـوت معتقد است، وقتی اسناد تصویری و تاریخی یک دوره از بین برود، نسل آینده آن دوره را به‌درستی به یاد نخـواهد آورد و این بزرگترین آسیب است.

  • ربات هایی هوشمند به شکل جانوران

    پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی که درگیر این جنگ بودند، به فکر افتادند تا از بهترین شیوه های تاکتیکی برای کاهش تلفات انسانی در جنگ استفاده کنند.

  • عکس آیلان

    این عکسی است که در سه روز گذشته دنیا را تکان داده است. یک پسر بچه سه‌ساله کُرد که با خانواده‌اش می‌رفت تا به اروپا برسد و راهی کانادا شود؛ جایی که عمه‌اش آنجا منتظر بود تا پناه این خانواده جنگ‌زده باشد.