• آسیبی بـزرگ برای جنـگ

    عکـاس پیشکسـوت معتقد است، وقتی اسناد تصویری و تاریخی یک دوره از بین برود، نسل آینده آن دوره را به‌درستی به یاد نخـواهد آورد و این بزرگترین آسیب است.

  • خلق آثار هنری با استفاده از نور

    عکاسی با شاتر باز در شب یکی از تکنیک‌های رایج عکاسی است که همواره مورد علاقه عکاسان بوده است، علی تقوایی با خلاقیت در یک کار گروهی توانسته است نقشی‌هایی جذاب با نور را در عکس‌های خود ثبت کند.

  • قوانین جدید اینستاگرام برای استفاده سایت‌ها از تصاویر

    قوانین جدید اینستاگرام برای استفاده سایت‌ها از تصاویر

    اینستاگرام احتمالا به ‌زودی از صاحبان وب‌سایت‌ها درخواست خواهد کرد که برای استفاده از تصاویر این شبکه اجتماعی در وب‌سایت خود از ناشران آن‌ها اجازه بگیرند.