• حذف اتفاقی صندوق پستی 150,000 کاربر Gmail

    گوگل در هفته گذشته، اشتباها صندوق پستی یکصد و پنجاه هزار کاربر Gmail را پاک کرد. کارابرانی که این اتفاق برایشان افتاده است علاوه بر صندوق نامه ها، تماس ها، برچسب ها و فولدرهایشان نیز پاک شده است.

  • دروغ سیـزده امسال


    دروغ امسال از نوع بهترین ها و دست پخت گوگل هست.