• شماره اس ام اس های ضروری کشور

    - گرفتن خلافی ماشین :30005151 ( عدد عمودی کنار کارت را بفرستید)

    - گزارش اطلاع دادن تخلف تاکسی : 30004246 ( شماره پلاک ماشین متخلف را بفرستید)