شناسایی وب سایت های هک شده توسط گوگل

گوگل امكان جديدي در سرويس جستجوی خود معرفي کرده ‌است که با استفاده از آن، وب‌سايت‌هاي مشکوک به هک شدن در بين نتايج جستجو مشخص مي‌شوند.