Google: Yahoo: MSN:

 

• درخواست از بازدید کنندگان

این سایت این حق را مطلقاً و به تنهایی برای خود محفوظ می داند كه بدون هیچ هشدار یا اعلان قبلی، خط مشی حریم خصوصی خود را تغییر دهد. شما موافقید كه بعد از انجام این تغییرات، استفاده مستمر شما از این سایت می بایست تایید مثبت شما را در مورد تغییرات بوجود آورده و موافقت شما را برای همسو شدن با این تغییرات جلب نماید. در چنین شرایطی،  به شما توصیه و پیشنهاد می شود  كه این صفحه وب را برای مرور آخرین سیـاست هــا بصورت دوره ای ملاحظــه كنید.

 

اطلاعات گوناگون، کتب و مدارک الکترونیکی •

این سایت ممكن است در هر زمانی برای شما  اطلاعات لازم  مربوط به طریقه استفاده از خدمات گوناگون هنری و تبلیغاتی و نیز نرم افزارها و مشخصات آنها را عرضه نماید. شما می توانید از این اطلاعات و خدمات فقط برای استفاده غیر تجاری یا شخصی و اهدافی كه در آنها قید شده است، استفاده كنید. اطلاعات منتشر شده در سایت  ممكن است اشتباهات چاپی داشته باشد. به صورت دوره ای تغییراتی به اطلاعات این مجموعه اضافه شده و در بخش نرم افزار و کتب الکترونیک جدید ترین نسخه  ها به ترتیب لینک داده  میشوند.

در باره لینک های متصل به این سـایت

این سایت  با وب سایت های دیگر ("سایت های لینك داده شده") پیوند دارد. سایت های لینك در نظارت Sanei Space نبـوده و این سایت در مورد آنها مسئولیتی نخواهد داشت. لطفا توجه نماییـد كه اطلاعات ارسال شده از طرف شما به پیوندهای متصل به این سایت ها،‌ تحت نظارت خط مشی حریم خصوصی  Sanei Space نخواهد بود. و توصیه مـا مطالعه شرایط و ضوابط سایت های مورد نظر و البته بصورت جداگانه هست.

 

حفظ حـریم شمـا

 اطلاعات شخصی شما در سرور سایت بصورت امن ذخیره می شوند اما متاسفانه،‌ با وجود فناوری فوق و پیشگیـری های لازم، نمی توان ایمنی انتقال هیچ داده ای از طریق اینترنت را به صورت %100 تضمین كرد.‌ لـذا ما نیز  نمی توانیم این اطمینان را به صورت قطعی بدهیم كه اطلاعاتی كه برای  Sanei Space  می فرستید،‌ در هر شرایطی در امنیت کامل بـوده و علاوه بر آن نمی توانیم مسئولیت اتفاقات ناشی از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شخصی شما را بر عهده بگیریم. Sanei Space  مسئولیت عواقب ناشی از دستیابی غیر قانونی شخص یا گروه ثالثی به اطلاعات شخصی شما را نیز نخواهد پذیرفت.

 

در باره اطلاعات ارســالی شما

اطلاعات جمع آوری شده در طول بازدید شما از وب سایت ممكن است برای (1) فراهم كردن پشتیبانی شما برای خدمات سایت،(2) تجهیز شما به اطلاعات مربوط به علم تبلیغات، روابط عمومی، اطلاعات هنری، موارد عمومی و اطلاعات به روز شده این سایت، (3) بکارگیری برای تقویت محتویات و شمای كلی وب سایت (4) انجام تحقیقات و (5) امـور اطلاع رسانی مربوط به  خدمات  Sanei Space مورد استفاده قرار بگیرند.

Sanei Space * Design * 2007 © Copyright . All Right Reserved | Privacy Policy