Sanei Space Blog

یکشنبه, 04 21st

آخـرین بـروز رسـانی در چهارشنبه, 16 سپتامبر 2015 3pm

تعداد ساکنین زمین از ابتـدا تاکنون

Populationچه تعداد انسان‌ تا به حال روی کره زمین زندگی کرده‌اند؟ به عبارت ساده‌تر اگر هیچ انسـانی از ابتدای پیدایش نمی‌مرد، حالا روی کره زمین چند نفر انسان وجود داشت؟
امسـال جمعیت کره زمین، از هفت میلیارد تجاوز می‌کند. سـازمان ملل پیشبینی می‌کند که سال ۲۱۰۰ جمعیت دنیا به ۱۰٫۱ میلیارد نفر برسد.

 


World Population

دویست هزار سال قبل، گونه انسـان در خاک آفریقا ظاهر شد، اما ۱۹۰ هزار سال طول کشید تا جمعیت انسـان‌ها به چهار میلیون نفر برسد. تـا همین ده هزار سال قبل کل جمعیت دنیا به اندازه آدم‌هایی بود که هر روز صبح با متروی شهر نیویورک جابجـا می‌شوند!

اما با آغاز قرن نوزدهم و رونـد صنعتی شدن، جمعیت انسان‌ها به ناگهان افزایش یافت و به یک میلیارد نفر رسید. این افـزایش جمعیت تنها به خاطر افزایش تولدها نبود، بلکه افزایش طول عمر آدم‌ها هم عامـل مهمی بود. در دهه‌های اخیر هم با اینکه این میـزان کاهش یافته است، اما به خاطر پیشرفت دانش پزشکی، طول عمر انسان‌ها بسیار بیشتر شده است و بنابراین بر جمعیت دنیـا مرتب افزوده می‌شود.

 

World Population

برای تخمین عـدد کل انسان‌هایی که روی این کـره خاکی به دنیا آمده‌اند باید دو چیز را دانست:

۱- طول عمر متوسط انسان‌ها در طول تـاریخ

۲-جمعیت دنیـا در بـازه‌های زمانی مختلف.


تا قبل از قـرن حاضر، امید به زندگی بین ۲۰ تا ۳۵ سال بود، اما هم اکنون امید به زندگی به طـور متوسط ۶۷ سال است که البته بر حسب ناحیه و کشـور  متفاوت است، مثلا در مونـاکو، امید به زندگی ۸۹ سال است، در حالی که در آنگـولا تنها ۳۹ سال است.

World Population

 

حال این اطلاعات را در فرمول زیر قـرار می دهیم:

World Population

 

عدد 57 میلیــارد به دست می‌آید. با توجه به جمعیت کنونی دنیا، جهـان شـاهد حضور ۱۲ درصد کل انسان‌هایی است که تا به حال روی آن به دنیا آمده‌اند. منبـع 1pezeshk

 

World Population

در بـاره من

Robot

محسـن صـانعی یـارندی بـرگزیده دوره های کارشنـاسی و کارشناسی ارشـد رشته ارتباطات از دانشگاه آزاد و متخصص روابط عمـومی، تبلیغـات و رسـانه می باشد. حضور در مطبـوعات در زمینه فتوژورنـالیسم و عکاسی خبری و تولید مستندهای تلـویزیـونی بخشی از سوابق وی است. ایشان از سال 1374 هنـرجوی فوق ممتاز انجمن خوشنـویسان ایران بوده و سابقـه قریب به سی سال مدیریت در امور فرهنگـی و تدریس رشته های هنـر را نیز دارا می باشند.

 

تمـاس بـا من

  • آدرس:: ایـران - تهران خیـابان شهیـد بهشتی، نرسیـده به سهـروردی، شماره 825
  • تمـاس: 378 4907 912 (98+)